Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Informacja o zakwalifikowaniu oraz potwierdzeniu woli

 

Lista dzieci zakwalifikowanych jest wywieszona w przedszkolu.

Informujemy, że w dniach 25.03. – 29.03.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do przyjęcia do publicznego przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego. Druk potwierdzenia woli znajduje się poniżej oraz jest dostępny również w siedzibie przedszkola. Wydrukowany, wypełniony i podpisany druk proszę dostarczyć do przedszkola (skrzynka podawcza przy głównych drzwiach). Jednocześnie informujemy, że brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca  w przedszkolu.

Druk do pobrania:

Potwierdzenie woli

Skip to content