Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Nasza kadra

 

Dyrektor: Sylwia Stańczyk

Przyjmie Cię codziennie w godzinach otwarcia przedszkola, ale jeśli jest to ważna sprawa, najlepiej umów się na spotkanie – wtedy poświęci Ci tyle czasu, ile potrzebujesz.
Wyjaśni zasady naboru dzieci do przedszkola.
Pomoże w rozwiązaniu problemów Twojego dziecka lub rodziny.
Rozpatrzy Twoje wnioski lub uwagi o funkcjonowaniu przedszkola.

Wicedyrektor: Anita Kępińska

Przyjmie sugestie dotyczące bieżącej pracy wychowawczo-dydaktycznej.
Udzieli informacji w sprawach dotyczących organizacji wycieczek, konkursów, teatrzyków lub innych przedsięwzięć ogólnoprzedszkolnych.
Zaproponuje Ci udział w spotkaniach, prelekcjach, warsztatach poświęconych rozwojowi i wychowaniu dziecka.
W razie nieobecności dyrektora możesz się zgłosić do niej z każdym problemem.

Intendent: Halina Chwiesiukowicz

Przyjmie od Ciebie wnioski, podania lub inne pisma kierowane do dyrektora przedszkola lub do nauczycieli.
Przygotuje wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, umowy o świadczenie usług pomiędzy Tobą a przedszkolem oraz inne dokumenty, związane z pobytem Twojego dziecka w przedszkolu.
Przyjmie zgłoszenie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
Pomoże w różnych sprawach organizacyjnych lub przekaże je do dyrektora.

Skip to content