Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Standardy Ochrony Małoletnich

 

Szanowni Rodzice!

Działając na podstawie Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom, przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zmianami); Ustawie z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)  dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile z dniem  15 lutego  wprowadził do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich”, których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Poszczególne grupy wiekowe są aktywnie zapoznawane ze Standardami Ochrony Małoletnich poprzez prowadzone działania edukacyjne
i informacyjne. Wersję graficzną Standardów Ochrony Małoletnich umieszczono w widocznym miejscu na tablicy z ogłoszeniami w holu
a także przy każdej sali grupowej.

Poniżej publikujemy Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w naszej placówce. Prosimy o zapoznanie się z opracowanymi procedurami, które mają zapewnić Waszym dzieciom ochronę przed krzywdzeniem.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PP12

ZAŁĄCZNIK NR 2 PROCEDURA

Standardy w obrazkach

Skip to content