Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

Decyzją Rady Rodziców dzieci będą ubezpieczone w roku szkolnym 2021/2022 w firmie INTER-RISK. Przewidywane są 2 warianty ubezpieczenia: I wariant: składka roczna – 49 zł na sumę ubezpieczenia 20000 zł i II wariant: 83 zł na sumę ubezpieczenia 40000 zł. Państwo decydujecie, który wariant wybieracie. Wpłat na ubezpieczenie dokonujemy w tym roku bezpośrednio na podane konto (w załączniku). W przedszkolu nie pobieramy składek. Składkę należy uiścić do 1 października 2021r. załączeniu przekazuję wszelkie niezbędne informacje związane z ubezpieczeniem, wpłatami.
Zakres i opis ubezpieczenia:

Opis ubezpieczenia

owu edu plus 2020 od 01.06.2020

Warunki ubezpieczenia

Zasady opłacania składek

Zgłaszanie roszczeń

Informacja o ochronie danych osobowych

Skip to content