Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia rewalidacyjne (dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracja sensoryczna. Naszym atutem są działania, które sprawiają, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami. Jesteśmy placówką przyjazną dziecku i jego rodzinie. W pracy pedagogicznej kierujemy się dobrem dziecka preferując zasadę szczęśliwego dzieciństwa, wspieramy rodzinę w działaniach wychowawczych.

Nie znaleziono żadnych wpisów.
Skip to content