Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Bardzo ważna informacja – potwierdzenie woli

 

Informujemy, że w dniach 26.03. – 30.03.2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do przyjęcia do publicznego przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego. W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19, zalecamy pobranie wzoru: Potwierdzenie woli , wydrukowanie, uzupełnienie, złożenie podpisów i dostarczenie do skrzynki podawczej zamieszczonej w przedszkolu przy wejściu głównym.

W przypadku osób przebywających w izolacji lub na kwarantannie „Potwierdzenie woli” można przesłać drogą elektroniczną na adres przedszkola: pp12@cuw.pila.pl.   W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego numer PESEL. Treść maila: ” Potwierdzam wolę realizacji wychowania przedszkolnego przez nasze dziecko …… (imię i nazwisko dziecka/dzieci, nr PESEL) w roku szkolnym 2021/2022″. Wiadomość należy również podpisać imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej maila.

Potwierdzenie woli nie dotyczy osób, które składały deklarację o kontynuowaniu przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Dyrektor – Barbara Miszczak

Skip to content