Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Podstawowe informacje o przedszkolu

 

Publiczne Przedszkole Nr 12 w Pile jest placówką zlokalizowaną na Osiedlu Górnym – ul. Reja 11, na terenie którego funkcjonują oddziały integracyjne. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do tych oddziałów na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku: od 3 do 6 lat, dzieci niepełnosprawne mogą uczęszczać do 9 roku życia. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci 2,5 letnie. Położenie przedszkola – blisko lasu, w centrum rozwijającego się osiedla sprzyja – różnorodnym działaniom edukacyjnym o charakterze kształcącym, poznawczym, proekologicznym i integracyjnym. W celu ułatwienia dzieciom adaptacji w nowym środowisku i zminimalizowania związanego z tym stresu w przedszkolu organizowane są w czerwcu i sierpniu dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych. Ponadto w ciągu roku szkolnego rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych i grupowych, spotkaniach problemowych, zebraniach grupowych i ogólnych oraz spotkaniach integracyjnych.

Baza i wyposażenie przedszkola: Publiczne Przedszkole nr 12 jest jedną z większych placówek w Pile. Budynek przedszkola jest piętrowy, wolnostojący, otoczony dużym ogrodem, gdzie zorganizowany jest plac zabaw dla dzieci. Jest on systematycznie zazieleniany, modernizowany i doposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci starszych i młodszych. W roku szkolnym 2019/2020 budynek przedszkola był poddany kompleksowej termomodernizacji.

Kadra przedszkola: Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – nauczycieli i specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, nauczycieli wspomagających. W grupach dzieci młodszych (3-letnich) oraz w oddziałach integracyjnych oprócz nauczycieli zatrudniamy woźną i pomoc nauczyciela.

Praca dydaktyczno – wychowawcza: Praca dydaktyczno – wychowawcza przedszkola oparta jest na Podstawie Programowej i Programie Wychowania Przedszkolnego. W codziennej pracy dydaktycznej wykorzystujemy również własne projekty i programy autorskie, które sprzyjają wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego wychowanka. Jesteśmy placówką, która aktywnie bierze udział w różnorodnych konkursach o zasięgu lokalnym i krajowym a także sami jesteśmy ich organizatorami m.in.: konkurs matematyczny: „ Z matematyką na Ty”, projekt Dobrych Uczynków “Ziarenka Dobra”. Promujemy placówkę w środowisku lokalnym poprzez ścisłą współpracę z różnymi instytucjami i zakładami pracy oraz aktywnym udziale w życiu miasta. Od kilku lat jesteśmy współorganizatorami festynu osiedlowego „ Bieg Pokoleń – Raz do roku wokół bloku”. Czas pracy przedszkola dostosowany jest w danym roku szkolnym do potrzeb rodziców: W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole czynne jest w godzinach od 6 do 16.30. Godziny pracy przedszkola są co roku dostosowywane do potrzeb rodziców.

Wyżywienie: Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie (3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci przebywających 9 godzin w przedszkolu oraz 2 posiłki (śniadanie i obiad) dla dzieci zapisanych na 5 godzin dziennie. Przyrządzane posiłki są wysokokaloryczne, pełnowartościowe i zgodne z normami żywienia dzieci. Przedszkole nie prowadzi specjalnej kuchni dietetycznej ale istnieje możliwość wyeliminowania z diety pewnych pokarmów i zastąpienia innymi u dzieci uczulonych na niektóre produkty żywnościowe (np. nabiał, cytrusy).

Zajęcia dodatkowe – nieodpłatne: zajęcia rewalidacyjne (dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracja sensoryczna. Naszym atutem są działania, które sprawiają, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami. Jesteśmy placówką przyjazną dziecku i jego rodzinie. W pracy pedagogicznej kierujemy się dobrem dziecka preferując zasadę szczęśliwego dzieciństwa, wspieramy rodzinę w działaniach wychowawczych. Więcej informacji i zdjęć na temat pracy naszej placówki znajdziecie Państwo na stronie internetowej przedszkola: www.publiczneprzedszkole12.pila.pl

Osiągnięcia:

1. W naszych oddziaływaniach dziecko, jego bezpieczeństwo i sukcesy są najważniejsze.

2. Atutem przedszkola jest partnerstwo z rodzicami, tolerancja i pomoc słabszym.

3. Priorytetom są dla nas także: dobre przygotowanie do szkoły (nauka pisania i czytania) oraz osiąganie wysokiego poziomu umiejętności matematycznych – wszystkie grupy wiekowe systematycznie realizują program wspomagający E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej: “Dziecięca matematyka”.

4. Skutecznie realizujemy wiele projektów i innowacji, o których więcej można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Skip to content