Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Dzień w przedszkolu / Ramowy rozkład dnia

 

Załącznik do zarządzenia
Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile
z dnia 30 sierpnia 2017r.w
sprawie ramowego rozkładu dnia (…)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 12 W PILE

Przedszkole czynne jest od godziny 6:00 do 16:30 i funkcjonuje według ogólnego rozkładu dnia, który obejmuje następujące elementy:
6:00 – 8:00 Organizacja następujących form aktywności dziecięcej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów): schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna o charakterze stymulującym lub kompensacyjno-wyrównawczym, dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci, czynności samoobsługowe;

8:00 – 13:00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy podczas następujących sytuacji edukacyjnych:zajęcia kierowane, projekty edukacyjne, spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, zabawy dowolne zgodnie zainteresowaniami dzieci, czynności samoobsługowe, posiłki, relaksacja poobiednia, praca indywidualna, ćwiczenia utrwalające, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

13:00 – 16:30 Organizacja następujących form aktywności dziecięcej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów):zabawy w sali i na świeżym powietrzu, religia, inne zajęcia dodatkowe, czynności samoobsługowe, praca indywidualna o charakterze stymulującym lub kompensacyjno-wyrównawczym dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci, rozchodzenie się dzieci;

W trakcie dnia zapewnia się dzieciom następujące posiłki: o godz. 8:00 śniadanie, o godz. 12:00 obiad, o godz. 14:15 podwieczorek.

Pomiędzy śniadaniem a obiadem zapewnia się dzieciom napój oraz przekąski w postaci warzyw, owoców lub bakalii, a w ciągu całego dnia stały dostęp do wody.

Ramowy rozkład dnia stanowi podstawę do opracowania szczegółowych rozkładów dnia dla poszczególnych oddziałów.

Skip to content