Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile na rok szkolny 2023/2024

 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile na rok szkolny 2023/2024 zostały zamieszczone na drzwiach wejściowych przedszkola.Jednocześnie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile zostało 5 wolnych miejsc, w związku z czym odbędzie się postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2023/2024.

Skip to content