Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PP nr 12 na rok szk.2023/2024 i oświadczenie woli

 

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile na rok szkolny 2023/24 umieszczone zostały na drzwiach wejściowych do przedszkola.

 

UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH!!!!!

Przypominamy, że aby dziecko zakwalifikowane do przedszkola na nowy rok szkolny stało się dzieckiem przyjętym, rodzic zobowiązany jest podpisać wolę korzystania z przedszkola. Druk do pobrania i wydrukowania potwierdzenia woli znajduje się poniżej:

https://publiczneprzedszkole12.pila.pl/wp-content/uploads/2023/03/Potwierdzenie-woli.pdf

 

Gotowy druk dostępny jest również dla Państwa w przedszkolu w gabinecie intendentki.

Podpisany dokument prosimy dostarczyć do przedszkola  w dniach 23.03-27.03.2023r. (administracja pokój nr 1, w godzinach od 6:00 – 14:00) lub wrzucić go do skrzynki podawczej w przedsionku przedszkola.

Dziecko, którego rodzic nie podpisze wyżej wymienionego dokumentu zostanie skreślone z listy dzieci zakwalifikowanych.

Uwaga! Poniższy wymóg nie dotyczy dzieci przyjętych na podstawie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Skip to content