Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

DOKUMENTY NA NOWY ROK SZKOLNY

 

Prosimy wszystkich Rodziców, których dzieci rozpoczynają i kontynuują edukację przedszkolną od pierwszego września.o złożenie następujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia.

Ważne! Informację o zasadach pobierania opłat składają Państwo w dwóch egzemplarzach, pozostałe dokumenty w jednym egzemplarzu.

ZGODY NA UCZĘSZCZANIE DZIECI DO GRUPY INTEGRACYJNEJ

ZGODA NA BADANIA PRZESIEWOWE

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH

OŚWIADCZENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANIA MONITORINGU

INFORMACJA O ZASADACH POBIERANIA OPŁAT

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANIA MONITORINGU

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

Skip to content